Self Portrait No. 1

编辑:精彩网互动百科 时间:2020-05-28 09:26:11
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
歌曲: Self Portrait No. 1
歌手: Horace Silver
语言: 英语
所属专辑: Blue Note Trip 5:Scrambled / Mashed
发行日期: 2006-04-17